Δηλώση προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των χρηστών κατά την περιήγηση τους και κατάτην χρήση του δικτυακού τόπου www.eassist.gr ή την εγγραφή τους στις υπηρεσίες αυτού. Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας σύμβασης δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση υπηρεσίες εκτός του δικτυακού τόπου www.eassist.gr.

Η διεύθυνση του www.eassist.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.eassist.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης.

Κατά την περιαγωγή σας στο newsletter  στο www.eassist.gr ίσως ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες. Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να ζητηθούν και όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του www.eassist.gr ή και όταν επισκέπτονται κάποιες σελίδες του www.eassist.gr

Το www.eassist.gr εναρμονίζεται με την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται καιδεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Το www.eassist.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν / ανανεώσουν ή ακόμα και απλώς να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μήν διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του www.eassist.gr στο info@eassist.gr

Το www.eassist.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την
καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Διαβάστε εδώ  την Πολιτική χρήσης των cookies μας.

H διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του www.eassist.gr και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών
στοιχείων. Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του www.eassist.gr δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί – τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας – από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές Αρχές ή άλλες κρατικές Αρχές.